Category

Tập đoàn CEO ước đạt doanh thu 4300 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019

Đăng lúc 07/01/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (mã cổ phiếu CEO) ước tính lợi nhuận sau thuế trong năm 2019 đạt 570 tỷ đồng, tăng 28% so với kế hoạch năm.

Tập đoàn CEO dự kiến sẽ cán mốc 4.300 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 570 tỷ đồng. Trong năm 2019, Tập đoàn CEO đặt mục tiêu doanh thu 3.200 tỷ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 445 tỷ đồng, theo đó Tập đoàn CEO đã hoàn thành 131,2% mục tiêu về doanh thu và 128% mục tiêu về lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong những năm gần đây, lợi nhuận của Tập đoàn CEO luôn tăng trưởng ở mức 2 con số, kế hoạch hàng năm luôn hoàn thành, đảm bảo cổ tức trả bằng tiền mặt ổn định qua các năm.

Tính tới ngày 30/9/2019, tổng tài sản của Tập đoàn CEO đạt 8.307 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tập đoàn CEO ghi nhận 3.166 tỷ đồng doanh thu, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2018 và 435,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 69,3% so với 9 tháng đầu năm 2018. Đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch năm và dự kiến 2019 sẽ hoàn thành vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasesa Vân Đồn Harbor City là dự án đầu tư trọng điểm của Tập đoàn CEO tại Quảng Ninh

Mới đây, quỹ Quỹ PYN Elite Fund cũng có đánh giá độc lập ước tính vốn hóa năm 2022 của CEO lên tới 8000 tỷ đồng – tăng 234% so với hiện nay (gấp 3,34 lần); doanh thu CEO lên tới 8000 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 700 tỷ đồng.

Với các dự án liên tục gối đầu tại các địa điểm đầy tiềm năng, sản phẩm bất động sản hướng đến phân khúc có nhu cầu đầu tư, kinh doanh hoặc ở thực sẽ tiếp tục mang đến cho Tập đoàn CEO triển vọng kinh doanh tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo./.